Hoppa yfir valmynd
Tungumál EN
Heim

Markaður 7

Heildsölumarkaður fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum

Gildandi ákvarðanir:

 • Ákvörðun PFS nr. 28/2015
  Með þessari ákvörðun mælir PFS fyrir um að niðurstaða verðsamanburðar sem stofnunin hefur framkvæmt verði grundvöllur hámarks lúkningarverða Símans, Vodafone, Nova, IMC/Alterna og 365 í farsímanetum fyrirtækjanna á árinu 2016. Hámarksverðið skal lækka í 1,40 kr./mín um áramót 2015/2016. Framkvæmd og niðurstöðu verðsamanburðarins er nánar lýst í ákvörðuninni.
 • Ákvörðun PFS nr. 20/2015
  Með ákvörðuninni útnefnir PFS Símann hf., Fjarskipti ehf. (Vodafone), Nova ehf., IMC Ísland (Alterna) og 365 miðla ehf. (365). sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á markaði fyrir lúkningu símtala í GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G og sýndarnetum umræddra aðila og leggur viðeigandi kvaðir á þá. Kvaðir á fyrirtækin verða áfram þær sömu og áður að því undanskildu að kvöð um bókhaldslegan aðskilnað er afnumin af Símanum og Vodafone þar sem slíkt er óþarft ef byggt er á verðsamanburði.

 • Ákvörðun PFS nr. 24/2014
  Samkvæmt verðsamanburði Póst- og fjarskiptastofnunar skulu heildsölugjöld fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum á Íslandi vera 1,52 kr./mín. fyrir tímabilið 1. janúar 2015 til 31. desember 2015. Um er að ræða hámarks heildsöluverð á mínútu án virðisaukaskatts.
 • Ákvörðun PFS  nr. 25/2013
  Verðsamanburður á heildsölumarkaði fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum. Stofnunin mælir fyrir um að niðurstaða verðsamanburðarins skuli verða grundvöllur hámarks lúkningarverðs Símans, Vodafone, Nova, IMC og Tals á árinu 2014, í stað kostnaðargreiningar Símans sem PFS samþykkti árið 2010. Þau verð sem umrædd kostnaðargreining Símans leiddi í ljós, 4 kr./mín, skyldu gilda út árið 2013. Samkvæmt framangreindum verðsamanburði skyldi hámarksverðið lækka í 1,64 kr./mín um frá og með 1. janúar 2014.
  Var þessi ákvörðun nánari útfærsla á fyrri ákvörðun stofnunarinnar um lækkun lúkningarverðs, nr. 3/2012 þar sem lúkningarverð átti að lækka úr 4 kr./mín. í 1,66 og átti lækkunin að taka gildi þann 1. júlí 2013. Þessi ákvörðun PFS var kærð til úrskurðarnefndar sem taldi þann frest sem fyrirtækjum var gefinn til að lækka verðið of stuttan ógilti þann hluta hennar sem laut að gildistökunni með úrskurði sínum nr. 6/2012.
 • Ákvörðun PFS nr. 32/2012
  Í ákvörðuninni er kveðið á um breytingar sem leiða skuli til þess að ein megin forsendan fyrir mismunandi verði á farsímaþjónustu verði ekki lengur til staðar, þ.e. þegar hringt er í annað farsímafélag en viðkomandi er í viðskiptum við. Samkeppnisvandamál sem PFS hafði greint á þessum markaði mátti fyrst og fremst rekja til þess að það farsímafyrirtæki sem ræður yfir því farsímaneti þar sem símtalinu lýkur, hafi verið með einokunarstöðu á því neti. Flest samkeppnisvandamálin hafa tengst lúkningarverði og að mati PFS hafði í sumum tilvikum átt sér stað yfirverðlagning á símtölum milli kerfa. Kostnaðinum hafði verið velt yfir á þá notendur sem komu inn í kerfið úr öðrum farsíma- eða talsímanetum. Með þessari ákvörðun og fyrri ákvörðun PFS nr. 3/2012 taldi stofnunin að sæi fyrir endann á þessu samkeppnisvandamáli.
 • Ákvörðun PFS nr. 3/2012
  Í ákvörðuninni er kveðið á um að jafna og lækka hámarks lúkningarverð, þ.e. það verð sem farsímafyrirtæki tekur fyrir að ljúka símtali í sínu kerfi sem hefst í öðru kerfi. Frá og með 1. janúar 2013 skuli verðið vera 4 kr./mín. hjá öllum íslenskum farsímarekendum, þ.e. Símanum, Vodafone, Nova, IMC/Alterna og Tali. Sá fyrirvari var þó gerður að fjárhæðin gæti breyst fyrir þann tíma, þar sem PFS myndi, fyrir 1. nóvember 2012, taka ákvörðun um ný hámarks-lúkningarverð sem byggjast myndu á samanburði við slík verð á EES-svæðinu í samræmi við aðferðarfræði sem nánar er lýst í ákvörðuninni.
 • Ákvörðun PFS nr. 18/2010
  Samkvæmt ákvörðuninni skal jafna og lækka verð heildsöluþjónustu um 50% til 67% úr 7,49 krónum annars vegar og 12 krónum hins vegar í 4 krónur í þrepum á næstu tveimur og hálfu ári. Upphafsgjöld verða afnumin. Ákvörðunin nær til allra farsímafélaganna hérlendis, þ.e. Símans, Vodafone, Nova, Tals og IMC/Alterna, en þrjú síðastnefndu báru ekki sérstakar kvaðir áður. Í lok tímabilsins munu öll félögin hafa sama hámarksverð á heildsöluverði farsímaþjónustu.

 


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?