Hoppa yfir valmynd

Ákvörðun PFS um breytingar á notkun efsta hluta GSM 900 tíðnisviðsins og um bann á innflutningi og sölu á þráðlausum CT1 símum

Túngumál EN
Heim

Ákvörðun PFS um breytingar á notkun efsta hluta GSM 900 tíðnisviðsins og um bann á innflutningi og sölu á þráðlausum CT1 símum

14. nóvember 2007

Efsti hluti GSM 900 tíðnisviðsins hefur fram að þessu verið notaður hér á landi fyrir þráðlausa síma sem byggja á CT1 tækni. Ný starfræn tækni, DECT, sem notar annað tíðnisvið, hefur smám saman verið að leysa CT1 tæknina af hólmi. Þráðlausir símar eru notaðir á takmörkuðu svæði, einkum á heimilum og vinnustöðum og er gerður greinarmunur á þeim og farsímum, t.d. GSM og NMT. Samkvæmt könnun sem PFS gerði fyrr á árinu hafa innflytjendur og söluaðilar síma hvorki flutt inn né selt CT1 þráðlausa síma síðustu 2-5 árin. Líklegt er þó að slíkir símar séu í notkun í einhverjum mæli í dag.

Helstu niðurstöður PFS

  1. PFS breytir skipulagi tíðnirófsins á þá leið að úthlutun fyrir CT1 tækni á 914-915/959-960 MHz tíðnisviðinu er afturkölluð frá og með 1. janúar 2008. Eftir þann tíma verður umrætt tíðnisvið laust til ráðstöfunar fyrir farsímaþjónustu.
  2. PFS bannar innflutning og sölu CT1 síma frá og með 1. janúar 2008.
  3. Að svo stöddu hyggst PFS ekki banna notkun CT1 þráðlausra síma. Notkun slíkra síma verður því ennþá heimil hér á landi eftir 1. janúar 2008, svo fremi sem þeir valda ekki skaðlegum truflunum á GSM þjónustu á umræddu tíðnisviði. Frá og með sama tíma nýtur CT1 þráðlaus símnotkun ekki verndar vegna truflana sem kunna að stafa af farsímaþjónustu á umræddu tíðnisviði. PFS getur látið innsigla síma eða bannað notkun þeirra og fengið þá afhenta til geymslu ef þeir trufla önnur fjarskipti eða hætta er á að öryggi fjarskipta sé raskað.

PFS sendi hagsmunaaðilum til umsagnar drög að ofangreindri ákvörðun með bréfi, dags. 11. október s.l. og birti hana á heimasíðu stofnunarinnar. Hagsmunaaðilar, t.d. fjarskiptafyrirtæki, innflytjendur og söluaðilar fjarskiptabúnaðar og almenningur, voru hvattir til að gera athugasemdir við fyrirhugaða ákvörðun stofnunarinnar, ef þeir sæju einhverja annmarka á henni. Engar efnislegar athugasemdir bárust.

Ákvörðun PFS nr. 22/2007: Breyting á notkun efsta hluta GSM 900 tíðnisviðsins og bann á innflutningi og sölu CT1 síma(PDF)

Til baka