Hoppa yfir valmynd

PFS kallar eftir samráði um gjaldskrá fyrir lúkningu í farsímanetum

Túngumál EN
Heim

PFS kallar eftir samráði um gjaldskrá fyrir lúkningu í farsímanetum

19. ágúst 2014

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur nú framkvæmt verðsamanburð til að ákvarða hámarksverð fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum sem gilda skulu á árinu 2015. Verðsamanburðurinn byggir á ákvörðun PFS nr. 3/2012 um útnefningu fyrirtækja með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á heildsölumörkuðum fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum (markaður 7). Framkvæmd og niðurstaða verðsamanburðarins er nánar tilgreind í þeim ákvörðunardrögum sem hér eru lögð fram til samráðs.

Samkvæmt framangreindri ákvörðun PFS nr. 3/2012 skal jafna og lækka hámarks lúkningarverð, þ.e. verð sem farsímafyrirtæki tekur fyrir að ljúka símtali í sínu kerfi sem hefst í öðru kerfi. Lúkningarverð allra farsímarekenda hér á landi hafa verið jöfn frá 1. janúar 2013, en höfðu um árabil verið ójöfn og mun hærri en þau eru í dag. Skv. ákvörðuninni skal PFS framkvæma verðsamanburð með ákvörðun eigi síðar en 1. nóvember ár hvert, að undangengnu innanlandssamráði og samráði við Eftirlitsstofnun EFTA (ESA). Niðurstaðan skal byggjast á meðalverði þeirra EES-ríkja sem beita þeirri aðferðarfræði við kostnaðargreiningu sem nánar er lýst í framangreindri ákvörðun PFS nr. 3/2012 og nánari grein er gerð fyrir í frumdrögunum.

Núverandi lúkningarverð, sem gildir á árinu 2014, var ákvarðað með ákvörðun PFS nr. 25/2013 frá 31. október 2013 en þá kvað stofnunin á um að lúkningarverð skyldu lækkuð úr 4 kr./mín. í 1,64 kr./mín., frá og með 1. janúar 2014.

Niðurstaða frumgreiningar PFS, sem hér er lögð til samráðs, er að frá og með 1. janúar 2015 til og með 31. desember 2015 skuli lúkningarverðið vera 1,52 kr./mín. hjá öllum íslenskum farsímanetsrekendum, þ.e. Símanum, Vodafone, Nova, IMC/Alterna og Tali.

Óskað er viðbragða fjarskiptafyrirtækja og annarra hagsmunaaðila við þeim frumdrögum sem hér liggja fyrir, sbr. 6. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun. Allar athugasemdir skulu gerðar með greinanlegum hætti þar sem vísað skal í þá liði sem um ræðir.

Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum er til og með 9. september nk.

Þegar samráðinu er lokið hyggst PFS senda uppfærð drög að ákvörðun til samráðs hjá ESA.

PFS mun birta opinberlega allar athugasemdir sem berast, nema sérstaklega verði óskað trúnaðar og mun þá stofnunin leggja mat á slíka beiðni.

Nánari upplýsingar veitir Hulda Ástþórsdóttir (netfang: hulda(hjá)pfs.is) 

Samráðsskjalið:

Heildsölugjaldskrá fyrir lúkningu símtala í einstökum farsímanetum (Markaður 7)

Til baka