Hoppa yfir valmynd

PFS kallar eftir samráði um endurskoðun á verklagsreglum um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur sem úthlutað hefur verið númerum í fastlínu- og farsímakerfum

Túngumál EN
Heim

PFS kallar eftir samráði um endurskoðun á verklagsreglum um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur sem úthlutað hefur verið númerum í fastlínu- og farsímakerfum

11. janúar 2016

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur unnið að endurskoðun á verklagsreglum um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur sem úthlutað hefur verið númerum í fastlínu- og farsímakerfum. Hefur sú endurskoðun verið gerð með hliðsjón af því hvernig slík skráning og miðlun hefur gengið fyrir sig frá því nýtt fyrirkomulag um miðlun upplýsinga símaskrár tók gildi þann 1. júlí 2014.

Helstu breytingar sem gerðar eru á reglunum eru eftirfarandi:

  • Breytingar hafa verið gerðar á orðskýringum. Þar má sjá nýtt hugtak, áskrifanda, sem er samhljóða skilgreiningu hugtaksins í fjarskiptalögum. Auk þess sem hugtakið heimilisfang í grunnupplýsingum hefur verið skilgreint sem það heimilisfang sem áskrifandi lætur fjarskiptafyrirtæki í té við upphaf viðskipta eða síðar til að árétta hvaða heimilisfang átt er við.
  • Í 3. gr. reglnanna er áréttað að tilkynni áskrifandi um breytingar á grunnupplýsingum í númera- og vistfangaskrá beri fjarskiptafyrirtæki að breyta skráningunni til samræmis, þannig að hún innihaldi réttar grunnupplýsingar á hverjum tíma.
  • Nýtt ákvæði í 4. gr. sem ætlað er að koma til móts við óskir upplýsingaþjónustuveitna um að hægt sé að leita eftir ákveðnum grunnupplýsingum en önnur grunnfærsla birtist. Sem dæmi um slíkt er þegar fyrirtæki er með stórar númeraseríur og vill ekki að öll númer séu sýnileg en vilja að aðalnúmer birtist þegar leit er framkvæmd. Ákvæðið kveður því á um tvö ný svæði í númera- og vistfangaskrá, annars vegar birta færslu og tengt símanúmer. Birta færslu segir til um hvort birta skuli grunnupplýsingarnar og er sjálfgefið gildi já. Tengt símanúmer segir til um þá grunnupplýsingafærslu sem skal birta sem leitarniðurstöðu við færslu sem ekki skal birta
  • Í 6. gr. er tekinn af allur vafi að sömu reglur gildi um skráð frelsisnúmer og önnur númer.
  • Í 7. gr. reglnanna er það áréttað að eingöngu það fjarskiptafyrirtæki sem þjónustar áskrifanda á hverjum tíma getur breytt grunnupplýsingum og er skylt að miðla öllum breytingum sem áskrifandi óskar eftir til allra þjónustuveitna. Heimild til að gera samning við þriðja aðila um að heimila þriðja aðila að gera breytingar á grunnupplýsingum er enn inni í reglunum en áréttað að öllum slíkum breytingum sé miðlað aftur til fjarskiptafyrirtækis og þannig aðgengilegt öllum þeim sem hafa heimild til að reka upplýsingaþjónustu um símanúmer. Þá skulu allar færslur og breytingar í númera- og vistfangaskrá auðkenndar í þeim tilgangi að tryggja réttleika og rekjanleika allra breytinga á grunnupplýsingum.
  • Í 9. gr. er búið að fjarlægja tæknilega tengingu við það XML skráarsnið sem PFS setti á sínum tíma upp sem leiðbeinandi snið þar sem ljóst er að ekki er verið að fylgja því skráarsniði í dag.

Nokkrar tillögur lutu að því að útvíkka grunnupplýsingahugtakið en að mati PFS er um virðisaukandi vinnsluupplýsingar að ræða sem ekki þykir rétt að rati í verklagsreglurnar.

Ekki náðist samstaða milli aðila um þær hugmyndir sem komu fram á vinnslustigi að heimila upplýsingaþjónustuveitum að gera breytingar á grunnupplýsingum og er staðan því óbreytt hvað það varðar. PFS áréttar því mikilvægi þess að fjarskiptafyrirtæki tryggi að breytingar á grunnupplýsingum, öðrum en bannmerkingum, sem það er ábyrgt fyrir séu ekki gerðar af öðrum aðilum.

PFS kallar hér með eftir frekara samráði við hagsmunaaðila um þær breytingar sem stofnunin hyggst gera á framangreindum verklagsreglum. Skjal með drögum að nýjum reglum er að finna hér fyrir neðan og sýna hvernig verklagsreglurnar munu koma til með að líta út samkvæmt þeim breytingum sem PFS leggur hér fram til samráðs.

Athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar skulu vísa með skýrum hætti til þeirra ákvæða regludraganna sem þær eiga við.  Umsagnir og athugasemdir skulu berast til Maríjon Óskar Nóadóttur á netfangið marijon(hjá)pfs.is í síðasta lagi 25. janúar 2016. Einnig skal leita til hennar í sama netfang ef frekari upplýsingar óskast.

Sjá samráðsskjalið hér fyrir neðan þar sem breytingar eru sýndar:

Verklagsreglur um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur sem úthlutað hefur verið númerum í fastlínu- og farsímakerfum

 

Til baka