Hoppa yfir valmynd

Sterk staða fjarskipta og upplýsingatækni á Íslandi

Tungumál EN
Heim
6. desember 2011

Fyrir skömmu kom út skýrsla sem Evrópusambandið lét vinna  um stöðu fjarskipta og upplýsingatækni í þeim löndum sem nú teljast taka þátt í stækkunarferli Evrópusambandsins, þ.á.m. á Íslandi. Skýrslan var unnin af alþjóðlega rannsóknarfyrirtækinu Cullen International  og er hluti af þriggja ára verkefni (2011 – 2013) sem fyrirtækið vinnur fyrir ESB.

Í skýrslunni er að finna yfirlit yfir stöðu hinna ýmsu þátta fjarskipta og upplýsingatækni í löndunum sem fjallað um og samanburð við löndin innan ESB, auk þess sem tilhögun eftirlits og staða eftirlitsstofnana er skoðuð.

Almennt séð gefur skýrslan jákvæða mynd af stöðu Íslands á þessu sviði.  Tiltekið er að Íslendingar séu langt komnir með að laga fjarskiptaumhverfi sitt að lögum og regluverki ESB og í samanburði við ESB löndin og önnur lönd í stækkunarferlinu kemur Ísland vel út á nær öllum sviðum.

Auk þess að birta samanburð og fjalla um stöðuna á sviði fjarskipta og upplýsingatækni er horft til framtíðar og þess sem leggja þarf áherslu á varðandi fjarskiptamarkaðinn á næstunni. Varðandi Ísland er lögð áhersla á innleiðingu endurskoðaðs fjarskiptaregluverks Evrópu og vinnu við aðra umferð markaðsgreininga, sem nú er í fullum gangi innan PFS. 

Sérstaklega er rætt um eftirlitsstofnanir landanna í skýrslunni og nauðsyn þess að þær hafi fjárhagslegt sjálfstæði og valdheimildir til að fylgja eftirlitshlutverki sínu eftir.  Vissar áhyggjur af fjárhagslegu sjálfstæði Póst- og fjarskiptastofnunar koma fram í skýrslunni og  bent er á að í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hafi stofnunin búið við skerðingu á þeim fjármunum sem hún fær úthlutað til starfsemi sinnar á ári hverju. 

Upplýsingum sem fram koma í skýrslu Cullen var safnað hér á landi með aðstoð ýmissa aðila, m.a. Póst- og fjarskiptastofnunar.  Gert er ráð fyrir að sams konar skýrslur verði gefnar út fjórum sinnum á þeim þremur árum sem verkefnið stendur, þ.e. til 2013.  

Sjá skýrsluna í heild á vef Cullen International

 

Til baka