Túngumál EN
Heim

Laus störf

Ritari hjá Póst- og fjarskiptastofnun

Ritari

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að nýjum liðsmanni í rekstrardeild, en starf ritara er laust til umsóknar. Starfshlutfall er 80%. Starfið felur í sér almenn skrifstofustörf, bókhaldsvinnu, afgreiðslu og fleira.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Framkvæmd á álagningu gjalda
 • Þjónusta við viðskiptavini og birgja vegna reikninga
 • Merking reikninga til bókhalds
 • Hefur umsjón með ferðareikningum og ferðapöntunum
 • Er tengiliður stofnunarinnar við Fjársýslu ríkisins vegna innheimtu, greiðslu og bókunar reikninga
 • Afgreiðsla og móttaka

Hæfnikröfur

 • Verslunarpróf, annað nám sem nýtist í starfi eða haldgóð reynsla af skrifstofustörfum
 • Góð almenn tölvukunnátta (m.a. Word, Outlook og Excel)
 • Reynsla af færslu bókhalds
 • Reynsla af notkun Oracle fjárhagskerfi ríkisins er æskileg
 • Nákvæmni og vandvirkni
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimsíðu stofnunarinnar www.pfs.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Krafist er sakavottorðs.

Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.


Umsjón með starfinu hefur Sigríður Björk Gunnarsdóttir forstöðumaður rekstrardeildar.

Starfshlutfall er 80%
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017

Nánari upplýsingar veitir

Sigríður Björk Gunnarsdóttir - sigrbjork@pfs.is - 510-1518

PFS Rekstrardeild
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík

Sækja um starf

 


Sérfræðingur til tæknideildar Póst- og fjarskiptastofnun

Sérfræðingur

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum sérfræðingi til liðs við tæknideildina. Sérfræðingurinn vinnur með teymi starfsmanna deildarinnar sem vinnur náið saman að net- og upplýsingaöryggi ásamt skipulagi tíðnimála, úthlutun tíðna og númera, eftirliti með ljósvakanum o.fl.

Helstu verkefni og ábyrgð

Aðalhluti starfsins snýr að undirbúningi, verkstýringu á og þátttöku í öryggisúttektum fjarskiptainnviða ásamt hönnun á verkferlum fyrir úttektir. Sérfræðingurinn vinnur einnig að vinnslu gagna fjarskiptainnviða og birtingu þeirra í landupplýsingakerfum PFS.
Að auki er um að ræða almennt eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi, skipulag tíðnimála, eftirlit með ljósvakanum ásamt stuðningi við störf annarra deilda. Þátttaka í innleiðingu gæðaferla tæknideildar er einnig mikilvægur þáttur í starfinu.

Hæfnikröfur

Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða sambærileg menntun á raunvísindasviði. Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði fjarskipta er æskileg. 
Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti. Umsækjandi þarf að búa yfir ríkulegri samskiptafærni ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum. Viðkomandi þarf jafnframt að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og búa yfir sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er í samstarfi við fjarskiptafélög á Íslandi. 
Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar fagkröfur.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Verkfræðingafélag Íslands hafa gert.
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu stofnunarinnar www.pfs.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og viðeigandi prófgögn í viðhengi. Sakavottorðs er krafist. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.03.2017

Nánari upplýsingar veitir

Þorleifur Jónasson - thorleifur@pfs.is - 5101505

PFS Tæknideild
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík

Sækja um starf

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Afhverju ekki?