Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

Laus störf

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 24 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Lögfræðingur hjá Póst- og fjarskiptastofnun

Hjá Póst- og fjarskiptastofnun er laus til umsóknar staða lögfræðings. Lögfræðideild PFS ber ábyrgð á vinnslu stjórnsýslumála, lausn ágreiningsmála, álagningu og eftirfylgni kvaða sem leiða af ákvæðum fjarskipta- og póstlaga, auk þess sem hún veitir ráðgjöf um löggjöf og reglusetningu á fyrrnefndum réttarsviðum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starf lögfræðings er m.a. fólgið í samskiptum við neytendur og póst- og fjarskiptafyrirtæki, undirbúningi stjórnsýslureglna, samningu álitsgerða, stjórnsýsluákvarðana og lögfræðilegri ráðgjöf. Aðalverkefni felast í verkefnum á sviði í tíðni- og tæknimála, auk þess sem gert er ráð fyrir þátttöku í vinnu við markaðsgreiningar.

Hæfniskröfur
Almennar hæfniskröfur 
Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf. 

Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta á íslensku og ensku. Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar samskiptafærni. Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeirri samskiptafærni sem nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum við markaðsaðila á póst- og fjarskiptamarkaði. 

Sérstakar hæfniskröfur 
Gerð er krafa um þekkingu á sviði stjórnsýsluréttar, auk a.m.k. tveggja ára starfsreynslu innan stjórnsýslunnar. Þekking og reynsla á sviði fjarskiptaréttar, einkum er varðar tíðni- og tæknimál er nauðsynleg, sem og færni sem kemur að notum við markaðsgreiningar.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.
Þetta er krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. Í boði er starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar fagkröfur. Nauðsynlegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema að umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Geirsson, forstöðumaður lögfræðideildar í síma 510 1500, bjorn@pfs.is 

Sótt er um starfið á Starfatorgi.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Afhverju ekki?