Túngumál EN
Heim

Laus störf

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 24 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Forstöðumaður rekstrardeildar

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu forstöðumanns rekstrardeildar. Forstöðumaður mun sitja í framkvæmdastjórn og heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Starfið felur í sér áskoranir þar sem stofnunin hefur sett sér metnaðarfull markmið um að bæta skilvirkni og árangur í þjónustu við innri sem ytri viðskiptavini m.a. með beitingu verkferla og upplýsingakerfa.

Meginverkefni rekstrardeildar eru: Fjármál, rekstur og skrifstofuhald, mannauður, gæðamál og gæðaferlar, kynningarmál og almannatengsl, upplýsingatækni, upplýsingakerfi og innra öryggi.

Starfssvið forstöðumanns:

 • Stjórnun og daglegur rekstur
 • Fjármálastjórnun
 • Mannauðsmál
 • Áætlanir
 • Kostnaðareftirlit
 • Innri upplýsingakerfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólagráða í viðskiptafræði, rekstrarverkfræði eða sambærilegt nauðsynleg
 • Reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun nauðsynleg
 • Reynsla af skipulagi upplýsingatæknikerfa æskileg
 • Reynsla eða diplómanám í mannauðsstjórnun kostur
 • Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi
 • Álagsþol og skipulag í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Upplýsingar um starfið veita Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is og Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Kynningarbréf ásamt ferilskrá fylgi umsókninni þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf. Sakavottorðs er krafist.

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

 

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Afhverju ekki?