Túngumál EN
Heim

Síma- og netnotkun í útlöndum

Mikill munur getur verið á gjaldskrám fyrir síma- og netnotkun erlendis og heima fyrir. Því er skynsamlegt að kynna sér vel verð fyrir reikiþjónustu og aðra fjarskiptaþjónustu í því landi sem ferðast er til.

Með orðinu reiki er átt við það þegar farsíma- eða tölvunotandi sem er í viðskiptum við ákveðinn þjónustuaðila fær aðgang að síma- og/eða netkerfum annarra þjónustuaðila.

Alþjóðlegt reiki er þegar aðgangur er veittur að síma- og/eða netkerfum þjónustuaðila í öðru landi.
 

Reikiverð frá 1. ágúst 2016 - 15. júní 2017 : Verðþök hverfa og álag á innanlandsgjaldskrár kemur í staðinn

Samkvæmt löggjöf ESB sem innleidd var í EES-samninginn var gerð grundvallarbreyting á verðlagingu í reiki innan EES-svæðisins. Breytingin tók gildi þann 1. ágúst 2016.

Við breytinguna hurfu verðþök ESB og sérstök verðskrá fjarskiptafyrirtækja fyrir notkun farsíma og annarra fartækja í reiki innan EES-svæðisins. Í staðinn eru verð fyrir þessa þjónustu samkvæmt innanlandsverðskrá þeirrar áskriftar sem hver viðskiptavinur hefur hjá viðkomandi farsímafyrirtæki, að viðbættu sérstöku álagi sem er mismunandi fyrir hverja tegund notkunar.

Varðandi t.d. símtöl þýðir þetta að notandi sem staddur er t.d. í Þýskalandi og hringir í annan farsíma í Þýskalandi, eða öðru landi innan EES-svæðisins, borgar samkvæmt innanlandsverðskrá fjarskiptafyrirtækis síns á Íslandi, en við það bætast 5 evrusent, eða 8,71 kr. álag skv. gengi sem fest hefur verið varðandi reikinotkun til 1. júlí á næsta ári, 2017.  Ekki skiptir máli hvort hringt er í íslenskan síma eða síma sem er skráður í öðru EES-ríki.

Þetta eru umtalsverðar breytingar þar sem fallið er frá þeim hámarksverðum fyrir reiki sem gilt hafa undanfarin ár, en í staðinn er miðað við verðskrá hvers farsímafyrirtækis innanlands og sett fast álag þar ofan á fyrir hverja tegund notkunar. Álagið er lágt og því verður ódýrara í flestum tilfellum að nota símann eða önnur fartæki innan EES-svæðisins.

Eins og verið hefur er verð fyrir íslenska reikinotendur fest í krónum fyrir árið. Miðað er við meðalgengi mánuðina fyrir gildistöku breytingarinnar og gengið sem gildir frá 1. ágúst 2016 til 15. júní 2017 er 140,56 kr/€.

 

 Álag vegna notkunar í reiki verður sem hér segir:
 Að hringja  5 €cent  8,71 kr.
 Að svara  1,14 €cent  1,98 kr.
 Sent SMS  2 €cent  3,48 kr.
 Taka á móti SMS  Frítt  Frítt
 MB gögn  5 €cent  8,71 kr.

Álag fellur niður 2017 - sömu verð og innanlands

Gert er ráð fyrir því að álagið falli niður um miðjan júní 2017 ef íslensk stjórnvöld hafa þá innleitt reglugerð ESB þar að lútandi. Eftir að sú breyting tekur gildi munu neytendur borga það sama fyrir símanotkun og gagnamagn á ferðalögum innan EES-svæðisins og þeir greiða heima. Þá munu verða sett ákvæði um sanngjörn hámarksnot á reikiþjónustu miðað við venjuleg ferðalög, svokölluð "fair use" ákvæði. Heimilt verður að leggja álag á notkun sem er umfram það sem telst til sanngjarnrar notkunar.

Tilkynningaskylda fjarskiptafyrirtækja þegar ákveðinni upphæð er náð

Áfram gilda reglur um skyldu fjarskiptafyrirtækja til að senda viðskiptavinum sínum viðvörun vegna gagnanotkunar í reiki, þ.e. að viðskiptavinir fái viðvörun þegar kostnaður vegna gagnanotkunar í reiki er kominn í 80% af 50€ hámarki. Einnig gildir áfram reglan um að lokað sé fyrir gagnanotkun í reiki við umrætt 50€ hámark nema viðskiptavinur óski sérstaklega eftir því að opnað sé fyrir slíkt.

Sjá nánar í reglugerð um þetta á vef Stjórnartíðinda.

Sjá nánari upplýsingar um hámarksverð innan EES og reglugerð ESB

Kynnið ykkur upplýsingar á vefsíðum farsímafyrirtækjanna

Símafyrirtækin eru með upplýsingar um farsímanotkun erlendis á vefsíðum sínum. Hér fyrir neðan eru tenglar á viðkomandi vefsíður hjá fyrirtækjunum.

Að velja þjónustuaðila í útlöndum

Í mörgum tilfellum getur komið sér vel fyrir farsímnotendur að velja sjálfir hvaða þjónustufyrirtæki þeir vilja nota á meðan þeir dveljast erlendis. Það gildir ekki síst um þá sem ferðast utan Evrópu. Forsendan er þó að þjónustufyrirtækið heima hafi gert reikisamning við fleiri en eitt símafyrirtæki í því landi sem ferðast er til. Því er rétt að kynna sér reikisamninga þjónustufyrirtækisins og bera saman gjaldskrá þeirra erlendu símafyrirtækja sem það hefur samið við. Í leiðbeiningum um notkun flestra farsíma eru upplýsingar um hvernig hægt er að velja farsímanet í útlöndum, telji notandinn að sú reikiþjónusta sem sjálfkrafa kemur upp, sé ekki sú ódýrasta. 

Get ég notað farsímann minn í útlöndum ef ég er með frelsi?

Hægt er að nota flest fyrirframgreidd símkort í útlöndum, en það getur þurft að skrá sig fyrir slíkri þjónustu áður en lagt er í ferðalag. Því er mælt með því að notendur fyrirframgreiddra korta kynni sér kjörin og gangi úr skugga um það hjá þjónustufyrirtækinu hvort þeir geti notað þau í því landi sem ferðast er til.

Hvað kostar og hver borgar hvað ?

Sá sem hringir frá Íslandi í farsímanotanda með íslenskt númer sem staddur er í útlöndum greiðir skv. innanlandsgjaldskrá síns fjarskiptafyrirtækis en sá sem tekur á móti símtalinu greiðir samkvæmt útlandagjaldskrá síns fjarskiptafyrirtækis.

Því greiðir farsímanotandi í útlöndum bæði fyrir þau símtöl sem hann hringir sjálfur og þau símtöl sem honum berast. Athugið þó að gjaldið er lægra fyrir móttekin símtöl en þegar hringt er heim.

Öll símtöl fara í gegnum símgátt þjónustufyrirtækis á Íslandi og  því jafngildir það millilandasímtali ef hringt er í vin eða ættingja sem er með notandanum á ferðalagi og eru með honum í vinaáskrift.

Gjaldskrá þess fyrirtækis sem íslenska símafyrirtækið hefur gert reikisamning við gildir fyrir alla símnotkun að viðbættu 20 % þjónustugjaldi og 24,5% virðisaukaskatti. Það kostar því töluvert meira að hringja erlendis frá til Íslands, en það kostar að hringja innanlands.

Talhólf
Farsímanotandi sem er í útlöndum greiðir fyrir símtöl sem enda í talhólfinu hans eins og um móttekin símtöl sé að ræða.

SMS og MMS

Það kostar jafnan meira að senda textaskilaboð frá útlöndum og heim heldur en innanlands. 

Greitt er fyrir MMS eins og gagnanotkun

Kynntu þér verðskrána hjá fjarskiptafyrirtækinu þínu.

Snjallsímar, netlyklar og netnotkun

Þegar hlaðið er niður gögnum af netinu í farsímann eða í útlöndum getur það verið mun dýrara en netnotkun innanlands. Sjá þó upplýsingar um verðþök í Evrópu á flipanum Almennt um reiki hér til hliðar.

Þeir sem eru með 3G/4G síma eða önnur snjalltæki og hafa netþjónustu tengda geta aftengt þessa þjónustu þegar farið er til útlanda. Ef það er ekki gert fer síminn sjálfvirkt að leita að netþjónustu. Þetta getur haft mikinn aukakostnað í för með sér. Hægt er að fá aðstoð við að aftengja netþjónustumöguleika símans hjá því fyrirtæki sem viðkomandi er í viðskiptum við. Athugið þó að evrópskum farsímafyrirtækjum (þ.m.t. íslenskum) er skylt að láta notandann vita þegar niðurhal á ferðum innan EES - svæðisins nær 50 evrum. Sjá flipann hér til hliðar, Almennt um reiki.

Þegar fartölvan er tengd Netinu með netkorti eða netlykli sem notar 3G eða 4G kerfi er það sami kostnaður og þegar hlaðið er niður efni í farsímann.

Svona slekkur þú á gagnaflutningi í símann:

Android símar:

 1. Velja Stillingar (Settings)
 2. Velja Fleiri net
 3. Velja Farsímakerfi (Mobile Networks)
 4. Taka hak úr reitum fyrir Farsímagögn og Gagnareiki (Use Packet Data eða Data enabled og Data Roaming)

(Athugið að smávægilegur munur getur verið á milli mismunandi tegunda android síma)

iPhone símar: 

 • iOS 6 stýrikerfi:
  1. Velja Settings
  2. Velja General
  3. Velja Network
  4. Slökkva á Data Roaming (Cellular Data)
 • iOS 7 og iOS 8 stýrikerfi:
  1. Velja Settings
  2. Velja Cellular
  3. Slökkva á Data Roaming (Cellular Data)


Hugið að öryggi í netnotkun

Mikilvægt er að huga að öryggi í netnotkun allsstaðar. Kynntu þér upplýsingar um netöryggi í farsímanum á vefsíðunni Netöryggi.isTalhólfsnotkun

Það kostar meira að taka á móti skilaboðum úr símsvaranum heima þegar dvalið er erlendis og jafngildir það millilandasímtali að hringja í talhólfið. Því er rétt að kynna sér fyrirfram á hvaða kjörum hægt er að nýta símsvarann á meðan dvalið er í útlöndum.

Farsímanotandi í útlöndum greiðir fyrir símtal sem endar í talhólfinu hans jafnvel þó sá sem hringir leggi á um leið og talhólf svarar.

Gott sparnaðarráð er því að aftengja talhólfið áður en farið er til útlanda.

Þegar dvalið er um lengri tíma í útlöndum

Þegar dvalið er um lengri tíma í útlöndum getur borgað sig að kaupa SIM kort hjá einhverju símafyrirtæki í landinu og nota það númer. Þá greiðir þú ekki fyrir þau símtöl sem berast þér.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Afhverju ekki?